เครือข่ายโฆษณาออนไลน์ คือ?

บทความทั่วไป 1,546
เครือข่ายโฆษณาออนไลน์ คือ?

เครือข่ายโฆษณาออนไลน์เป็นเครือข่ายของเว็บไซต์ที่ร่วมมือกันเพื่อแสดงโฆษณาแก่ผู้ชม เครือข่ายโฆษณาออนไลน์เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นและวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาได้ดีขึ้น
เครือข่ายโฆษณาออนไลน์ทำงานโดยรวบรวมโฆษณาจากผู้ลงโฆษณาต่างๆ และแสดงโฆษณาเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเครือข่าย เครือข่ายโฆษณาออนไลน์จะเลือกโฆษณาที่จะแสดงให้กับผู้ใช้แต่ละรายโดยพิจารณาจากความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ เครือข่ายโฆษณาออนไลน์บางแห่งยังช่วยให้ผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายโฆษณาของตนไปยังผู้ชมเฉพาะ เช่น เพศ อายุ สถานที่ หรือความสนใจ
เครือข่ายโฆษณาออนไลน์มีประโยชน์หลายประการสำหรับทั้งผู้ลงโฆษณาและผู้เผยแพร่ ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้เครือข่ายโฆษณาออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นและวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาได้ดีขึ้น ผู้เผยแพร่สามารถใช้เครือข่ายโฆษณาออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้จากเว็บไซต์ของตนโดยแสดงโฆษณาแก่ผู้ชม
เครือข่ายโฆษณาออนไลน์ที่มีชื่อเสียงบางแห่ง ได้แก่
Google AdSense
Facebook Audience Network
Yahoo! Gemini
Microsoft Advertising
AppNexus
Rubicon Project
OpenX
Index Exchange
TripleLift
Telaria

สำหรับเครือข่ายโฆษณาของไทยก็มีเช่นกัน ซึ่งมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวคือ Ads Network ซึ่งเป็นเครือข่ายโฆษณาที่ให้บริการฟรี มีเว็บไซต์ในเครือข่ายกว่า12 เว็บไซต์ สมาชิกลงโฆษณาที่เดียว แสดงผลทั้งเครือข่าย ประหยัดเวลา นอกจากนี้ Ads Network ยังมีบริการอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ฟรี และบริการลงข่าว และบทความ

เครือข่ายโฆษณาออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นและวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาได้ดีขึ้น

<< Back

 

แนะนำ
ประโยชน์ของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับงานระบายน้ำ เพราะมีข้อดีหลายประการ

แนะนำ
ฐานเสาไฟคอนกรีต รากฐานที่มั่นคงสำหรับแสงสว่าง

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่นำแสงสว่างมาสู่ชุมชน ถนนหนทาง และสถานที่ต่างๆ